Valor de sostenibilidad

Feeling that morality has nothing to do with the way you use the resources of the world is an idea that can't persist much longer. If it does, then we won't.

Barbara Kingsolver

Valor de Responsabilidad social, etica profesional y sensibilidad personal

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.


Mahatma Gandhi

Valor de innovación

It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.

Charles Darwin

Valor de People First

The future belongs to those who give the next generation reason for hope.


Pierre Teilhard de Chardin

Eticus Consulting és la nostra resposta als profunds canvis socials, ambientals i econòmics que estem vivint. Persones, empreses i organitzacions s’enfronten a reptes que ens obliguen a reordenar les nostres prioritats.
En Eticus Consulting, definim i implementem solucions que permetin l’evolució cap a un nou punt d’equilibri: la sostenibilitat, la coherència amb el futur que volem construir per a les properes generacions, i l’aplicació de valors ètics.